Aplikace je podporována v prohlížeči Internet Explorer. V ostatních prohlížečích není přístupná funkce elektronického podepisování.

!Než začnete vyplňovat hlášení, věnujte prosím pozornost následujícímu odstavci!

Aby bylo možno použít funkce elektronického podepisování, je třeba nastavit aktuální doménu jako důvěryhodnou. Bez elektronického podepisování není možné odeslat hlášení Celní správě ke zpracování.

Detailní návod k nastavení prohlížeče je v sekci Nápověda