ORO WebKlient

Aplikace ORO WebKlient slouží k zasílání oznámení osoby povinné značit líh podle § 38 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen "zákon o PZL") a oznámení distributora lihu podle § 43 zákona o PZL. Aplikace ORO WebKlient slouží zejména k těmto činnostem:

  • vytvářet a měnit oznámení v požadovaném formátu a struktuře,
  • importovat oznámení ve stanoveném formátu exportovaná z jiného SW pro následné zpracování,
  • elektronicky podepisovat a podávat řádná i opravná oznámení vytvořená v této aplikaci i oznámení importovaná,
  • přijímat a zobrazovat odpovědi (potvrzení/odmítnutí) na podaná oznámení,
  • spravovat přístupová oprávnění jednotlivých uživatelů.

Nedostupnosti

V případě potíží s přihlášením nebo prací s aplikací prosím sledujte následující stránku s nedostupností.

Změna povolení elektronické komunikace

Z důvodu zjednodušení procesu vydávání komunikačních povolení budou celní úřady počínaje dnem 1. července 2017 vydávat jednotná komunikační povolení pro všechny elektronické systémy (celní i daňové). Více informací o aktualizaci stávajících platných komunikačních povolení a žádostech o nová komunikační povolení viz portál Celní správy - změna povolení elektronické komunikace.

Změny v aplikaci ORO WebKlient

V aplikaci ORO WebKlient je nyní možné elektronicky podepisovat oznámení také v prohlížečích Chrome, Edge a Firefox pomocí komponenty XmlSigner, kterou je možné stáhnout ze stránek Celní správy.

Novinky a změny v aplikaci ORO WebKlient je možné zobrazit na stránce změny v aplikaci.

Registrace a přihlášení uživatele

ORO WebKlient je integrován s Portálem Celní správy – pro ověření přístupu se používá funkčnost tohoto portálu. Pro přihlášení do aplikace ORO WebKlient je proto nutné založit si uživatelský účet přímo v Portálu Celní správy. Uživatelské jméno a heslo, které zadáte při zakládání tohoto účtu, budete poté používat při přihlašování do aplikace ORO WebKlient. Pokud uživatelský účet Portálu Celní správy nepoužijete více než 365 dní, bude tento účet automaticky zrušen a budete si muset založit nový účet.

SPD HelpDesk – pomoc uživatelům

V případě potřeby konzultujte svůj problém s pracovníky naší skupiny SPD HelpDesk.